Ordinace praktického lékaře Dejvice 

 

 

 

Vážení pacienti,

máte-li akutní zdravotní potíže, můžete přijít bez objednání mezi 7:30 - 8:30, ve středu 12:00 - 13:00. Prosíme do prostoru čekárny vstupujte s respirátoremNemocné pacienty nebudeme později přijímat mezi objednanými pacienty z důvodu možného přenosu nákazy a z organizačních důvodů.

V případě vyšetření pro administrativní účely (posudky, výpisy ze zdravotní dokumentace, potvrzení atd.), preventivní prohlídky, konzultace dlouhodobých potíží apod. je objednání vždy nutné.

Upozorňujeme, že čas objednání je orientační a neznamená dobu ošetření. Při zvýšeném provozu ordinace, akutních návštěvách a telef. konzultacích nelze vždy dodržet přesný čas objednání a doba čekání může být delší než 45 minut. Vytížení ordinace není možné dopředu přesně plánovat. Ponechte si prosím dostatečnou časovou rezervu v případě, že poté někam spěcháte.