Ordinace praktického lékaře Dejvice 

 

 

 

 

MUDr. Jitka Adámková

Vzdělání

 • 1998 Promoce 1.Lékařská fakulta UK Praha
 • 23.10.2002 Atestace v oboru interní lékařství I. stupně
 • 23.11.2011 Atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství, specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství
 • 2.2.2009 Osvědčení IPVZ P-10668 Zkladní kurz akupunktury v rozsahu 200 hodin
 • 2005 – 2009 Teoretické základy Tradiční čínské medicíny, základy akupunktury, moxibusce
 • 2012 - 2015 Postgraduální studium antroposofické medicíny
 • 15.9.2016 International Certification of Antroposophic medicine , Dornach / Švýcarsko
 • 20013 -2016 Léčebná eurytmie pro lékaře, Německo / Unterlengenghardt

 

Pracovní zkušenosti

 • 1999 – 2004 FN Bulovka Klinika infekčních a tropických nemocí
 • 2010 -2015 Ordinace praktického lékaře
 • 2015 – dosud ÚVN Emergency, LSPP
 • 2016 - dosud Vlastní praxe VPL